932 054 733 jc@jcmari.net

Rehabilitació al C/Tuset 34

Rehabilitació de façana principal, posterior i patis en edifici plurifamiliar situat al C/Tuset 34 de Barcelona.
A façana principal i posterior s’han reparat els cantells de balcó, sostres i canviat els trencaaigües, sanejat les baranes i mampares de balcons, canviat el gresite de coronament de finestres i finalment pintat tots els cantells, sostres, baranes i mampares.
Els patis s’han rehabilitat per donar-los-hi un rentat d’imatge a més a més d’eliminar tot el fibrociment existent abans de l’actuació.

Click to access the login or register cheese