932 054 733 jc@jcmari.net

Reforma de d’habitatge en edifici plurifamiliar situat a Ciutat Vella, recuperant els elements constructius originals com són la pedra, els maons, els revoltons i bigues de fusta.