932 054 733 jc@jcmari.net
Des de l’inici d’aquest mes de Febrer de 2019 estem duent a terme la rehabilitació de la façana principal de la Casa Eduard Drouard situada al C/València 555 de Barcelona. És un edifici de tipologia modernista construït al 1902 pel mestre d’obres Josep Graner.
El parament de la façana és fet amb estuc de calç de textura raspada i especejament filetejat que es troba amb parts reparades i repintades, i d’altres malmeses. L’ornamentació consistent en emmarcaments, cantoneres, sotabalcons, mènsules… és de pedra artificial. A aquesta se li aplicava una lletada de calç acolorida per tal de protegir-la dels agents atmosfèrics i que durant el transcurs de l’obra ha permès descobrir les pàtines dels diferents tons emprats en l’època.
Des de l’inici de les obres vam poder comprovar que els balcons estaven realitzats amb maons ceràmics, sense estructura metàl·lica. Els cantells d’aquests estaven disgregats i fissurats així que s’ha procedit a repicar totes les zones amb risc de despreniment per després reconstruir-los reproduint la motllura original.
Una de les mènsules de planta principal, molt debilitades per anteriors actuacions, es va desprendre de façana i per això s’està procedint a la seva reproducció i recol·locació.
Tot seguit us deixem un recull de fotografies de l’obra.
Click to access the login or register cheese