932 054 733 jc@jcmari.net

Animació de l’abans i el després de la rehabilitació de la façana Posterior.

Façana posterior

Façana posterior

Façana posterior

Façana posterior

Façana posterior rehabilitada.
S’han reparat els cantells de balcó, sostres i canviat els trencaaigües, sanejat les baranes i mampares de balcons, canviat el gresite de coronament de finestres i finalment pintat tots els cantells, sostres, baranes i mampares.

Façana principal

Façana principal

Façana principal rehabilitada
S’han reparat els cantells de balcó, sostres i canviat els trencaaigües, sanejat les baranes i mampares de balcons i finalment pintat tots els cantells, sostres, baranes i mampares.

Pati D

Pati D

Pati C

Pati C

Pati B

Pati B

Pati A

Pati A

Patis interiors rehabilitats

Click to access the login or register cheese