932 054 733 jc@jcmari.net

Es finalitza una de les fases de rehabilitació de patis de llums , consistent en la substitució de baixant i reparació de paraments P1100805