932 054 733 jc@jcmari.net

La situació de la Benzinera ha generat una mitgera que queda al descobert.

La mitgera té una superfície aproximada de 320m², constructivament esta formada per la paret mitgera de maó massís del propi edifici del carrer Pere IV 81 sense revestir amb cinc pilastres. La mitgera, doncs, només esta formada per aquesta paret, sense aïllament.

Seguint les directrius dels tècnics del Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, es proposa la millora de la paret mitgera mitjançant, una millora del aïllament tèrmic i captació d’energia solar mitjançant plaques fotovoltaiques.

En quant a la composició, un arrebossat per regularitzar així el parament de la mitgera i col·locar aïllament tèrmic amb el gruix de les pilastres per aconseguir un pla continuo de la mitgera deixant la profunditat actual del pati i realitzar paret de 15cm per igualar la superfície de la façana. S’igualarà també el coronament horitzontal rematant-lo amb un ampit metàl·lic.

En el pati s’ha la superfície del l’arrebossat en mal estat fins a base ferma i s’ha arrebossat de nou amb incorporació de una malla de reforç. S’ha substituït el baixant de fibrociment per un baixant de PVC.

S’ha aplicat el sistema d’aïllament tèrmic exterior i acabat amb CEF SILEX. Per a triar els colors d’aquest revestiment, s’ha tingut en compte els colors de la façana principal de l’edifici, per donar-li una continuïtat.

Es construeix una jardinera-revestiment de xapa en planta baixa on s’hi ha plantat una planta enfiladissa on pujarà per mitja d’uns tensors instal·lats sobre la mitgera amb una subestructura de perfils alumini anoditzat natural de la casa ALU-STOCK les plantes s’aniran enfilant dotant així a la mitgera de una textura vegetal, en la zona esquerra de la mitgera.

La subestructura continua a la zona dreta de la mitgera per dibuixar un especejament tipus rectangular per instal·lar unes plaques fotovoltaiques que donen energia, que es aprofitada per la mateixa instal·lació i per l’enllumenat públic de la illa del costat de la mitgera.

Click to access the login or register cheese