932 054 733 jc@jcmari.net
Rehabilitació façana plaça Trinitat

Rehabilitació façana plaça Trinitat

El canvi d’alineacions a què obliga el Pla General Metropolità generen una sèrie de mitgeres que queden al descobert a mesura que les edificacions contigües s’han anat adaptant a la nova alineació. Aquestes noves mitgeres són el que l’Ordenança d’usos del Paisatge...
Mitgera de Rambla de Badal

Mitgera de Rambla de Badal

El canvi d’alineacions a què obliga el Pla General Metropolità a la zona de la Rambla del Badal, ha generat una sèrie de mitgeres que queden al descobert a mesura que les edificacions contigües s’han anat adaptant a la nova alineació. Aquestes noves mitgeres són el...
Millora paret mitjera Prosperitat

Millora paret mitjera Prosperitat

Seguint les directrius dels tècnics de d’Institut del Paisatge Urbà, es proposa la millora de la paret mitgera mitjançant, la transformació la paret mitgera en una façana lateral del propi edifici, es revesteix la mitgera amb el sistema d’aïllament tèrmic exterior,...
Click to access the login or register cheese