932 054 733 jc@jcmari.net

Seguint les directrius dels tècnics de d’Institut del Paisatge Urbà, es proposa la millora de la paret mitgera mitjançant, la transformació la paret mitgera en una façana lateral del propi edifici, es revesteix la mitgera amb el sistema d’aïllament tèrmic exterior, realitzant obertura de noves finestres, adequació tèrmica de la paret de façana.

El tractament en planta baixa serà diferent a la resta de la paret mitgera , instal·lant-hi una façana ventilada de formigó polimèric.

Es realitza l’enderroc d’un tram de paret de la paret mitgera que dona a un pati de llums del propi edifici, aquest s’ha enderrocat fins la planta 2º , donant-hi llum natural al pati de llums. Aquest pati s’ha rehabilitat mitjançant la instal·lació d’una de sistema d’accés mitjançant escalada, es realitza un sanejament dels revestiments en mal estat i posterior pintat amb dues mans de pintura als silicats o pliolite.

En la part lateral donant al carrer d’Enric Casanovas , s’ha instal·lat una escultura de formigó prefabricat de dimensions aproximades 9,00 metres d’alçària per 3,5 metres d’ample, aquest va sustentada sobre una estructura d’acer laminat. Aquesta escultura té continuïtat en el paviment convertint-se amb una catifa en el paviment de la plaça de 5,00 metres per 3,50 metres .

Click to access the login or register cheese